โครงการเกษตรพอเพียง และไร้สารพิษ

seed

SEED เป็นคำย่อซึ่งประกอบด้วยอักษรต้นของคำในประโยคว่า Something to Eat Everyday โครงการ SEED ให้การอบรมเกี่ยวกับวิถีเกษตรธรรมชาติแก่บุคคลและชุมชนเพื่อช่วยให้สามารถพึ่งพาตนเองและดำเนินชีวิตได้อย่างพอเพียง แผนกพันธกิจพระพรได้ทำการจัดการอบรมโครงการ SEED ครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2551

หัวข้อการอบรม

o        วิธีการทำปุ๋ย

o        การทำสวนครัวแบบออร์แกนิค

o        องค์ประกอบของดินและการเตรียมดิน

o        การทำแปลงดิน

o        วิธีการควบคุมศัตรูพืชและโรคพืช

o        วิธีการดูแลสวนครัวอย่างเหมาะสม

o        การเลี้ยงสุกร (หมูหลุม)

o        อาหารสัตว์ (การหมักอาหารสำหรับสุกร เป็ด ไก่ หรือปลา)

o        การทำเครื่องกรองน้ำแบบไบโอแซนด์ด้วยตนเอง

จัดอบรมขึ้นแล้วทั้งสิ้น 16  ครั้ง

มีผู้เข้ารับการอบรม 451 คน

Leave a comment

CBNSIAM
© 2012 Christian Broadcasting Network SIAM All Rights Reserved.